Detalii proiect

46.597 km

Inocsa Ingenieria SL

Spea Ingegneria Europea Spa Italia

Strabag AG, Austria

2011 – prezent

3 echipe

Statie totala Leica 705, Statie totala Geomax Zipp 10, Nivela electronica Leica DNA 10

Lucrari efectuate

Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin. Caluculul si compensarea riguroasa a retelei din punct de vedere planimetric si altimetric. Realizarea ridicarilor elementelor initiale ale drumului.Asistenta topografica pe perioada executiei. Ridicari si trasari ale elementelor drumului executat. Ridicari si trasari de elemente ale podurilor si podetelor. Trasare cote pentru diferite straturi ale drumului. Masuratori pentru determinarea volumului de umplutura sau sapatura.