Detalii proiect

79.500 km

Inocsa Ingenieria SL

Spea Ingegneria Europea Spa Italia

Strabag AG, Austria

2011 – prezent

4 echipe

Statie totala Leica 1203, Statie totala Leica 705, Gps Leica 530, Nivela Leica Runner

Lucrari efectuate

Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin. Caluculul si compensarea riguroasa a retelei din punct de vedere planimetric. Realizarea ridicarilor elementelor initiale ale drumului.Asistenta topografica pe perioada executiei. Ridicari si trasari ale elementelor drumului executat. Ridicari si trasari de elemente ale podurilor si podetelor. Trasare cote pentru diferite straturi ale drumului. Masuratori pentru determinarea volumului de umplutura sau sapatura.